CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

130B Ấp Long Hòa, TT Phước Long, H. Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
ĐT: (84-291) 386 4712 - (84-291) 348 0039, Fax: (84-291) 358 1739
E-mail: Kinhdoanhtylien@gmail.com | Skype: TylienVinhco
Website: www.tylien.com